24/9 Självplock

Årets sista SJÄLVPLOCK i SNITTBLOMSODLINGEN blir på LÖRDAG, 24/9, mellan 12-14.