Säteriets historia

Mangårdsbyggnaden på Stora Holms Säteri uppfördes ca 1670 av Kronan och var då tjänstebostad åt kommendanten för Göteborg, Gustav Adolf Macklier.

I början på 1700-talet övergick ägandet i privat regi och har så förblivit. Bland några ägare genom åren kan nämnas familjen von Döbeln, baron von Salza och inte minst Magnus Lagerström som var chef för Nya Ostindiska kompaniet.

1928 köptes Säteriet av Oscar Nyblom, anfader till nuvarande ägarfamilj, i dag växer 5:te generation Nyblom upp här.
Stora Holms Säteri har under åren gått från att vara Hisingens största gård med bla stor besättning av kor och hästar till att i dag vara en mötesplats med RESTAURANG, BUTIK och ATELJÉER samt FEST- och KONFERENSLOKALER.